NOVOOTVORENI LOGOPEDSKI CENTAR U VAŠOJ BLIZINI

NAŠE POSEBNOSTI:

• stvaranje poticajnog okruženja
• implementacija Montessori pedagogije
• individualizirani pristup
• evaluacija ostvarenih ciljeva/postignuća
• razvijanje partnerskog odnosa s roditeljima
• kontinuirano stručno usavršavanje