Naš tim

Martina Labaš Batković, mag.logoped.
Voditeljica Centra

Martina Labaš rođena je 1989. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Diplomirala je 2013. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu pod stručnim mentorstvom prof.dr.sc. Natalije Bolfan-Stošić na temu Odstupanja u glasu petogodišnjaka i šestogodišnjaka s obzirom na procjenu vokalnog ponašanja i time stekla naziv magistre logopedije. Tijekom fakultetskog obrazovanja svoje teoretsko i praktično znanje nadopunjuje uključujući se u volonterske aktivnosti u udruzi Ja to mogu, gdje aktivno pruža stručnu pomoć u učenju djeci s teškoćama čitanja i pisanja.

U rujnu 2013. godine upisuje jednogodišnju edukaciju iz područja Montessori pedagogije pri Stručno-razvojnom centru Montessori dječjeg vrtića Srčeko te 2014. godine nadopunjuje svoje obrazovanje diplomom Montessori pedagoga. Iste godine zapošljava se kao stručni suradnik logoped u dječjem vrtiću Smjehuljica.

Koautorica je Kraćeg programa za djecu s teškoćama glasovno-govorno-jezične komunikacije, koji je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Od 2013. godine provodi logopedsku terapiju i savjetovanje u privatnom logopedskom kabinetu EnTenTini, gdje od 2016. godine vodi kabinet te provodi i logopedsku procjenu. U suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i Laboratorijem za psiholingvistička istraživanja i drugim sustručnjacima, u 2014./2015. godini provodi predstandardizaciju Nove Reynell razvojne jezične ljestvice (RDLS – HR).

U listopadu 2015. godine sudjeluje na Međunarodno certificiranom tečaju Sustava komuniciranja razmjenom slike (PECS-basic), u siječnju 2016. godine na Floortime konferenciji te nastavlja daljnje obrazovanje o Floortime metodi. Tijekom 2017. godine u suradnji s HURIDOM pruža stručnu potporu u obitelji u okviru projekta Dobar start za sve: stručna potpora ugroženom djetetu rane dobi i njegovom okruženju.

Od siječnja 2018. godine vodi Logopedski Centar Govorni Oblačić, gdje provodi logopedsku procjenu, individualnu i grupnu terapiju, savjetodavni rad i Montessori radionice. Svoje stručno znanje nastoji kontinuirano dopunjavati praćenjem stručne literature, sudjelovanjem na seminarima i radionicama te simpozijima i kongresima. Članica je Hrvatskog logopedskog društva.

Ruža Petric, mag.logoped.

Ruža Petric rođena je 1991. godine u Splitu, gdje je završila osnovnu školu i klasičnu gimnaziju Don Frane Bulić. Diplomirala je 2016. godine na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu na temu Primjena Testa govora u buci kod djece starije vrtićke dobi i time stekla naziv magistre logopedije.

Tijekom fakultetskog obrazovanja svoje teoretsko i praktično znanje nadopunjuje uključujući se u različite volonterske aktivnosti u udrugama i ustanovama (Udruga Slijepih Zagreb, Dječji dom Nazorova, Udruga Ja to mogu, Dječji vrtić Srednjaci, Rastimo zajedno). Volonterskim iskustvom stječe različita znanja u radu s djecom različite dobi.

2016. godine zapošljava se u Dječjem vrtiću Sesvete kao stručni suradnik logoped te 2018. godine polaže stručni ispit za logopede u predškolskoj ustanovi.

Od rujna 2018. godine zaposlena je u Logopedskom Centru Govorni Oblačić, gdje provodi logopedsku procjenu i terapiju djece predškolske i školske dobi. Voditeljica je radionice S Govornim Oblačićem u školu.

U rujnu 2019. godine sudjeluje na jednodnevnoj edukaciji Ovladavanje čitanjem – od teorije do praktičnih vježbi te u prosincu 2019. godine svoje stručno obrazovanje nadopunjuje sudjelovanjem na radionici Rad s roditeljima – izazovi dvostrukih ciljeva i odnosa u organizaciji Centra Proventus.

Jelena Pervan, spisateljica

Jelena Pervan rođena je 1992. godine u Splitu gdje je završila opću gimnaziju. U Zagrebu je diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti.

Od 2016. godine zaposlena je u udruzi Crveni nosovi klaunovidoktori. U srednjoj školi radost je pronašla u književnosti za djecu i od tada redovito objavljuje štivo za djecu. Uz pisanje autorskih slikovnica bavi se i provođenjem slikovnica i knjiga za djecu stranih autora.

U knjižnicama i školama aktivno organizira književne susrete i radionice pisanja. Osnivačica je i voditeljica Hrkalove školice pisanja za djecu u nižim razredima osnovne škole.

Jelenino uže područje interesa je rad s djecom s teškoćama u razvoju. U suradnji s Hrvatskim društvom književnika za djecu i mlade vodila je književni projekt Čarapica Pričalica za djecu s teškoćama u razvoju. Članica je Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade.

Od 2018. godine vanjska je suradnica Logopedskog Centra Govorni Oblačić. Koautorica je i voditeljica jedinstvene Školice kreativnog pisanja za djecu s teškoćama čitanja i pisanja – Superjunaci pišu.