Voditeljica Centra

Martina Labaš, mag.logoped.
Voditeljica Centra

Martina Labaš rođena je 1989. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Diplomirala je 2013. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu pod stručnim mentorstvom prof.dr.sc. Natalije Bolfan-Stošić na temu Odstupanja u glasu petogodišnjaka i šestogodišnjaka s obzirom na procjenu vokalnog ponašanja i time stekla naziv magistre logopedije. Tijekom fakultetskog obrazovanja svoje teoretsko i praktično znanje nadopunjuje uključujući se u volonterske aktivnosti u Udruzi Ja to mogu gdje aktivno pruža stručnu pomoć u učenju djeci s teškoćama čitanja i pisanja.

U rujnu 2013. godine upisuje jednogodišnju edukaciju iz područja Montessori pedagogije pri Stručno-razvojnom centru Montessori dječjeg vrtića Srčeko te 2014. godine nadopunjuje svoje obrazovanje diplomom Montessori pedagoga. Iste godine zapošljava se kao stručni suradnik logoped u dječjem vrtiću Smjehuljica.

Koautorica je Kraćeg programa za djecu s teškoćama glasovno-govorno-jezične komunikacije, koji je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Od 2013. godine provodi logopedsku terapiju i savjetovanje u privatnom logopedskom kabinetu EnTenTini, gdje od 2016. godine vodi kabinet te provodi i logopedsku procjenu. U suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i Laboratorijem za psiholingvistička istraživanja i drugim sustručnjacima, u 2014./2015. godini provodi predstandardizaciju Nove Reynell razvojne jezične ljestvice (RDLS – HR).

U listopadu 2015. godine sudjeluje na Međunarodno certificiranom tečaju Sustava komuniciranja razmjenom slike (PECS-basic), u siječnju 2016. godine na Floortime konferenciji te nastavlja daljnje obrazovanje o Floortime metodi. Tijekom 2017. godine u suradnji s HURIDOM pruža stručnu potporu u obitelji u okviru projekta Dobar start za sve: stručna potpora ugroženom djetetu rane dobi i njegovom okruženju.

Od siječnja 2018. godine vodi Logopedski Centar Govorni Oblačić, gdje provodi logopedsku procjenu, individualnu i grupnu terapiju, savjetodavni rad i Montessori radionice. Svoje stručno znanje nastoji kontinuirano dopunjavati praćenjem stručne literature, sudjelovanjem na seminarima i radionicama te simpozijima i kongresima. Članica je Hrvatskog logopedskog društva.