Savjetovanje roditelja o ranom komunikacijskom i jezično-govornom razvoju te stvaranju poticajnog okruženja za razvoj svih potencijala djeteta

Radionice o aktualnim temama u okviru logopedskog djelovanja

Roditelji za roditelje – razmjena iskustava i grupe podrške za roditelje djece s teškoćama

Okrugli stol/rasprave o aktualnim temama/literaturi i sl.

Savjetovanje te razvijanje partnerskog odnosa sa (su)stručnjacima