Logopedski Centar Govorni Oblačić osnovan je početkom 2018. godine s ciljem pružanja stručne logopedske podrške u vidu prevencije, rane intervencije, identifikacije i tretiranja teškoća komunikacijskog i jezično-govornog razvoja djece od najranije dobi.

Misija našeg Centra je svakom djetetu osigurati kvalitetnu i profesionalnu pomoć te educirati i razvijati partnerski odnos s roditeljima s ciljem razumijevanja funkcioniranja djeteta.

Vizija Logopedskog Centra je stvaranje poticajnog okruženja za istraživanje, igru, učenje i druženje djece i roditelja te zajedničko prevladavanje teškoća na planu komunikacijskog i jezično-govornog razvoja. Osluškujemo individualne potrebe djeteta te u skladu s razvojnim stupnjem i interesima djeteta definiramo kratkoročne i dugoročne ciljeve terapijskog rada i savladavamo postojeće prepreke.

U Logopedskom Centru stručnu logopedsku podršku pružaju magistre logopedije s višegodišnjim iskustvom u radu s djecom predškolske i školske dobi te dodatnim edukacijama (Sustav komuniciranja razmjenom slika – PECS; Uvod u Floortime pristup; Stručno usavršavanje iz Montessori pedagogije). Logopedinje se i dalje kontinuirano stručno usavršavaju te u svoj rad implementiraju nove spoznaje i suvremene, znanstveno utemeljene metode.

Posebnost našeg Logopedskog Centra je primjena Montessori metode rada u područjima razvoja samostalnosti, osjetilnosti, jezičnih vještina, matematičkih predvještina, likovnosti i kozmičkog odgoja. U samom središtu Montessori pedagogije nalazi se dijete te polazi od djeteta. Stoga i naš Centar razvija jedinstven pristup djetetu na način da mu se osigura poticajna okolina koja mu omogućuje da kroz igru samostalno uči i otkriva znanja o svijetu. Glavni cilj je razvoj svih djetetovih potencijala i talenata.

U svaki segment terapijskog rada uključujemo i roditelje u vidu savjetovanja te smjernicama za rad u obiteljskom okruženju. Kontinuirano održavamo radionice za roditelje u koje uključujemo i vanjske stručne suradnike.