Rano poticanje komunikacijskog i jezično-govornog razvoja u djetetovoj prirodnoj okolini (patronaže u obiteljskom domu)

Individualna logopedska terapija djece s:

Teškoćama socijalne komunikacije
Teškoćama iz spektra autizma
Usporenim jezično-govornim razvojem
Nedovoljno razvijenim govorom
Jezičnim teškoćama
Fonološko-artikulacijskim teškoćama
Artikulacijskim teškoćama
Motoričkim govornim poremećajima (dječja govorna apraksija, dizartrija)
Poremećajima glasa
Poremećajima tečnosti govora (mucanje, brzopletost)
Nedovoljno razvijenim (pred)vještinama čitanja, pisanja i računanja
Specifičnim teškoćama učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija)