– fonološki trening –

Polazak u prvi razred osnovne škole velik je događaj za cijelu obitelj, ponajviše za budućeg školarca. Taj veliki događaj predstavlja iskorak iz sigurnog svijeta vrtića u široki, stroži svijet škole koji donosi nova iskustva i izazove, a zahtijeva ponovnu prilagodbu. Na neki je način to prvi veliki korak na putu ka zrelosti, onaj u kojem se potvrđuju sav trud, pažnja i ljubav koji su do tog trenutka uloženi u odgoj djeteta.

Dijete ulaskom u školu postaje dio organizirane i strukturirane sredine, izlaže se sustavu vrednovanja i natjecanja, uz mogućnost doživljavanja neuspjeha i kritike. U školi se prvi puta susreće s obvezama, s osjećajem odgovornosti i novom organizacijom života. Vrlo je važno prije polaska djeteta u školu na odgovarajući način procijeniti spremnost djeteta za školu, a istovremeno otkriti i eventualne poteškoće, koje se u školi mogu još više produbiti te ih je potrebno pravovremenim i primjerenim postupcima otkloniti. Priprema djeteta za školu zapravo počinje od djetetovog rođenja, stoga briga obitelji i vrtića za optimalan razvoj tijekom cijelog predškolskog razdoblja stvara uvjete za razvoj uspješnog školarca.

Program S Govornim oblačićem u školu namijenjen je djeci školskim obveznicima s nedovoljno razvijenim predvještinama čitanja, pisanja i računanja. Program se odvija u malim skupinama djece (5 polaznika po programu).

Kroz program radionica kod djece se potiče sljedeće:

• razvoj predvještina čitanja, pisanja i računanja
• razvoj koncentracije i ustrajnosti
• bogaćenje rječnika
• razvoj vještina jezičnog izražavanja i pripovijedanja
• razvoj samopoštovanja i pozitivne slike o sebi
• razvoj socijalnih kompetencija i vještina kooperativnog djelovanja uz međusobno uvažavanje

VRIJEME ODRŽAVANJA: ožujak/travanj; jednom tjedno u popodnevnim satima u trajanju od dva školska sata (90 minuta)

UPISI: tijekom cijele godine

CIJENA: na upit

S Govornim Oblačićem u školu autorski je program Logopedskog Centra nadopunjen spoznajama Montessori pedagogije. Osigurani su svi materijali za rad, upute i materijali za rad kod kuće, pisani materijali s radionice za roditelje, pisano logopedsko mišljenje, poklončići i diplome za uspješno savladan program.