Montessori radionice

Ciklus radionica Put oko svijeta s Govornim Oblačićem namijenjen je djeci predškolske dobi od 5-7 godina. Radionice su osmišljene prema principima Montessori pedagogije, autorski su program Logopedskog Centra te je sav materijal isključivo osmišljen i izrađen za provođenje autorske radionice. Tijekom svakog ciklusa radionica na mjesečnoj bazi, polaznici će obrađivati po jedan kontinent (Europa, Azija, Afrika, Sjeverna Amerika, Južna Amerika, Australija i Antarktika) te će, kroz niz didaktičkih sredstava, materijala i aktivnosti izrađenih prema zakonitostima Montessori pedagogije, produbljivati znanja i spoznaje o raznolikim kulturama i običajima svijeta, razvijati jezične i matematičke vještine, razvijati likovnost te upoznati nove oblike umjetničkog izražavanja. Nakon svakog ciklusa radionica, u prostorima Logopedskog Centra, bit će izložena mini izložba polaznika.

POLAZNICI: djeca u dobi od 5-7 godina

VODITELJICE: logopedinja Logopedskog Centra s dodatnom edukacijom iz područja Montessori pedagogije

VRIJEME ODRŽAVANJA: termin naknadno; nakon formiranja skupina

CIJENA: na upit

U cijenu je uključeno:
1. Predavanje za roditelje djece uključene u radionice (teorijska polazišta, sadržaj i plan radionica)
2. Mjesečni ciklusi radionica

SADRŽAJ RADIONICE:
1. Stjecanje spoznaja i znanja o novoj prirodnoj sredini
2. Upoznavanje različitih običaja i kultura
3. Upoznavanje raznolikosti biljnih vrsta
4. Upoznavanje s regijama, zastavama i gradovima ovisno o kontinentu/državi koja se obrađuje
5. Razvoj koordinacije i preciznosti pokreta
6. Razvoj fine motorike
7. Razvoj strpljivosti
8. Razvoj mišljenja
9. Razvoj percepcije mirisa, okusa i sluha
10. Razvoj taktilne percepcije
11. Razvoj predvještina čitanja i pisanja
12. Usvajanje tehnike čitanja
13. Bogaćenje rječnika
14. Razvoj matematičkih sposobnosti
15. Razvoj likovnosti i upoznavanje novih oblika umjetničkog izražavanja