Pomozi mi da uči(ni)m sam!

Radionice namijenjene djeci s teškoćama usvajanja čitanja i pisanja.

  1. SKUPINA: polaznici 1.razreda
  2. SKUPINA: polaznici 2.razreda

Male skupine djece (do 5 polaznika u skupini).

Cijena: 500 kn/mj.