Utvrđivanje komunikacijskog i ranog jezično-govornog razvoja (od 1. godine djetetova života)

Procjena komunikacijskog i jezično-govornog razvoja djece predškolske i školske dobi

Procjena predvještina čitanja, pisanja i računanja djece predškolske dobi

Procjena usvojenosti vještina čitanja i pisanja djece školske dobi